Podkarpacka Konferencja Okulistyczna "SOKOLIM OKIEM"

18 listopada 2017, godzina 8:00

Hotel Prezydencki w Rzeszowie

Na górę

 

 

Regulamin Konferencji Okulistycznej „Sokolim Okiem” organizowanej przez Visum Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

 

I. Sposób organizacji i tryb kształcenia

II. Patronat naukowy

III. Zasady i tryb naboru uczestników

IV. Opłata konferencyjna

V. Termin rejestracji

VI. Sposób potwierdzania ukończenia spotkania

VII. Ważne terminy

VIII. Pozostałe informacje

 

I. Sposób organizacji i tryb kształcenia

Konferencja organizowana jest przez spółkę Visum Clinic z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Kopisto 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285585, NIP 813-35-13-642, REGON 180252970, zwaną dalej „Organizatorem”.

Siedziba nie stanowi centrum konferencyjnego. Konferencja odbywa się w sali konferencyjnej w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie, przy ulicy Podwisłocze 48.

Konferencja ma charakter wykładów teoretycznych.

Konferencja obejmuje multimedialne prezentacje (projektor multimedialny, duży ekran).

Konferencja ma charakter interaktywny, tj. po części wykładowej lub w trakcie jej trwania istnieje możliwość zadawania pytań i dyskusji.

II. Patronat naukowy

Opiekę merytoryczną i naukową sprawuje dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz, specjalista w dziedzinie okulistyki.

III. Zasady i tryb naboru uczestników

Uczestnikiem konferencji może być każdy lekarz okulista, który zarejestruje się i otrzyma potwierdzenie uczestnictwa. Liczba miejsc ograniczona.

Informacje o konferencji publikowane są w Internecie na stronie www.konferencja-okulistyczna.pl, a także rozsyłane są zaproszenia pod adresy z własnej bazy danych oraz indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych.

Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.konferencja-okulistyczna.pl, pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu, zamieszczonego na stronie konferencji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych przez uczestnika w ramach rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

IV. Opłata konferencyjna

Udział w konferencji jest bezpłatny.

V. Termin rejestracji

Termin dokonania rejestracji upływa 16 listopada 2017r.

VI. Sposób potwierdzania ukończenia spotkania

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Certyfikat będzie stanowił dowód uczestnictwa w konferencji w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów uprawniającego do uzyskania 8 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 r. (§ 3 pkt.2 w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Dz. U. z 2004 r. Nr.231 poz. 2326)

VII. Ważne terminy

Rozpoczęcie rejestracji od 1 czerwca 2017r.

Rejestracja trwa do 16 listopada 2017r.

Konferencja odbędzie się 18 listopada 2017r.

VIII. Pozostałe informacje

Wszelkie informacje niezamieszczone w powyższym regulaminie można uzyskać u organizatorów.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji, w tym do zmian terminu konferencji, w przypadku zdarzeń losowych o charakterze ogólnokrajowym oraz kataklizmów.

 

 

Organizator

Patronat honorowy

  • Urząd Marszałkowski
  • Prezydent Miasta Rzeszów
  • Uniwersytet Rzeszowski