Regulamin

Podkarpackiej Konferencji Okulistycznej „Sokolim Okiem”

organizowanej przez Visum Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

 

I. Sposób organizacji i tryb kształcenia

II. Patronat naukowy

III. Zasady i tryb naboru uczestników

IV. Opłata konferencyjna

V. Termin rejestracji

VI. Sposób potwierdzania ukończenia spotkania

VII. Ważne terminy

VIII. Pozostałe informacje

 

 

 1. I.Sposób organizacji i tryb kształcenia

•      Konferencja organizowana jest przez spółkę Visum Clinic z siedzibą w Rzeszowie 35-315, przy ul. Kopisto 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285585, NIP 813-35-13-642, REGON 180252970, zwaną dalej „Organizatorem”.

• Siedziba nie stanowi centrum konferencyjnego. Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie przy ulicy Podwisłocze 48.

• Konferencja ma charakter naukowo- szkoleniowy.

• Konferencja obejmuje multimedialne prezentacje (projektor multimedialny, duży ekran).

• Konferencja ma charakter interaktywny, tj. po części wykładowej lub w trakcie jej trwania istnieje możliwość zadawania pytań i dyskusji.

 1. II.Patronat naukowy

Opiekę merytoryczną i naukową sprawuje dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz specjalista w dziedzinie okulistyki.

 1. III.Zasady i tryb naboru uczestników
 • Uczestnikiem konferencji może być każdy lekarz okulista, który zarejestruje się i otrzyma potwierdzenie uczestnictwa. Ilość uczestników jest ograniczona.
 • Informacje o konferencji publikowane są w Internecie na stronie www.konferencjaokulistyczna.pl, a także rozsyłane są zaproszenia pod adresy z własnej bazy danych oraz indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych.
 • Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.konferencjaokulistyczna.pl pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu zamieszczonego na stronie konferencji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych przez uczestnika w ramach rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 1. IV.Opłata konferencyjna

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 1. V.Termin rejestracji

Termin dokonania rejestracji upływa   15 listopada 2018r.

 1. VI.Sposób potwierdzania ukończenia spotkania
 2. VII.Ważne terminy
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji.
 • Certyfikat będzie stanowił dowód uczestnictwa w konferencji w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów uprawniającego do uzyskania punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 r. (§ 3 pkt.2 w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Dz. U. z 2004 r. Nr.231 poz. 2326)
 • Rozpoczęcie rejestracji od   01 lipca 2018r.
 • Rejestracja do   15 listopada 2018r.
 • Konferencja - 16 -17 listopada 2018r.
 1. VIII.Dane osobowe
 • Uczestnik wydarzenia oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji na temat Podkarpackiej Konferencji Okulistycznej „Sokolim Okiem” organizowanej przez Visum Clinic sp. z o. o.
 • Administratorem danych osobowych uczestnika wydarzenia jest Visum Clinic Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie (35-315), przy ul. Kopisto 2, administrator internetowego systemu rejestracji konferencja-okulistyczna.pl
 • Uczestnik w każdej chwili może zwrócić się z zakresem zebranych danych osobowych oraz zwrócić się z prośbą o ich aktualizację, modyfikację lub usunięcie swoich danych osobowych z bazy Organizatora konferencji poprzez wystosowanie odpowiedniej wiadomości e-mail na adres mailowy należący do podmiotu, w szczególności Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listem lub osobiście.
 1. IX.Pozostałe informacje
 • Wszelkie informacje niezamieszczone w powyższym regulaminie można uzyskać u organizatorów.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji, w tym do zmian terminu konferencji w przypadku zdarzeń losowych o charakterze ogólnokrajowym oraz kataklizmów.